Svetonedeljska 19, Sveta Nedelja 10431 Sveta Nedelja
+38513373693
info@dvdsvetanedelja.com.hr

Autor: Tajana Čutić

VIII. Kup DVD-a Komletinci

Muška ekipa mladeži DVD-a Sveta Nedelja u subotu , 11.9. nastupila je na 8. Kupu DVD-a Komletinci te je zauzela 7. mjesto. Hvala Dvd Komletinci na pozivu! 😁