Svetonedeljska 19, Sveta Nedelja 10431 Sveta Nedelja
+38513373693
info@dvdsvetanedelja.com.hr

Kategorija: 2019

2019.godina i planovi za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinuhttp://www.dvdsvetanedelja.com.hr/wp-content/uploads/2020/05/Izvješće-o-dosadašnjem-radu-društva-converted.pdf Financijsko izvješće neprofitnih organizacija 2020. godinahttp://www.dvdsvetanedelja.com.hr/wp-content/uploads/2020/05/GFI-NPF-2020-DVD-SVETA-NEDELJA-REFERENTNA-STRANA.pdf Plan rada za 2020. godinuhttp://www.dvdsvetanedelja.com.hr/wp-content/uploads/2020/05/plan-rada-i-financijski-plan-za-2019.-godinu-converted.pdf Financijski plan za 2020. godinuhttp://www.dvdsvetanedelja.com.hr/wp-content/uploads/2020/05/FINANCIJSKI-PLAN-DVD-a-ZA-2020.-GODINU-converted.pdf