Svetonedeljska 19, Sveta Nedelja 10431 Sveta Nedelja
+38513373693
dvd.sveta.nedelja@zg.t-com.hr

Branko Šeketa – počasni član

Branko Šeketa – počasni član

rođen 25. kolovoza 1954. godine, u rad Društva aktivno se uključuje 3.lipnja 1980. godine. U svojoj bogatoj vatrogasnoj karijeri obnašao je brojne dužnosti u našem Društvu. Obnašao je dužnost Tajnika od 1980. do 1988. godine. Zatim je na skupštini izabran na dužnost zamjenika zapovjednika koju je obnašao od 1988. do 1990. Na skupštini 1990. godine izabran je za Predsjednika društva te je tu dužnost obnašao od 1990. do 1994. godine. 2005. godine izabran je za člana nadzornog odobora te je dužnost člana obnašao sve do 2013. godine kada je na skupštini izabran za Predsjednika nadzornog odbora društva koju je obnašao sve do 2017. godine .

 

Like&Share
fb-share-icon